מקצוע המדידה בעידן של התחדשות טכנולוגית – הגיע הזמן להתקדם…

[:he]

מקצוע המדידה בעידן של התחדשות טכנולוגית – הגיע הזמן להתקדם…

סלאמה עואודה – מהנדס מיפוי וגיאו-אינפורמציה, מודד מוסמך, מנכ"ל חברת AXIS

ציבור המודדים ומהנדסי המיפוי והגיאו-אינפורמציה מעולם לא היו עדים להתפתחות טכנולוגית כמו זו שמתרחשת בשנים האחרונות. אנו נחשפים לחדשנות טכנולוגית מגוונת ורחבה המשנה את הדרך בה אנו עובדים והפותחת בפני המודדים הזדמנויות רבות ועשויה לקדם את מקצוע המדידה ואת מעמד המודד. חדשנות טכנולוגית שאנו מחויבים להיות חלק ממנה וערוכים לה – ללמוד, להטמיע וליישם פתרונות וטכנולוגיות מדידה ומיפוי מתקדמים וחדשניים.

לצד האתגרים והאיומים, החדשנות הטכנולוגית מהווה כר פורה לפיתוח תחומי עשייה חדשים ורבים שהמודד יכול להשתלב בהם ולהובילם. אנו עדים לתחומי עשייה חדשים ועולמות תוכן חדשים ובהם:  ערים חכמות SMART CITIES ומערכות GIS עירוניות, מיפוי עירוני מפורט HD MAPPING, CONSTRUCTION TECH, MACHINE TECH, תנועה חכמה SMART MOBILITY ורכבים אוטונומיים, רחפנים, MOBILE MAPPING ועוד.

'ארגז הכלים' של המודד מתרחב ומשתכלל והוא כולל היום מגוון של סנסורים ותוכנות המאפשרים לו להפיק תוצרי מיפוי דיגיטליים, מדויקים, מפורטים, תלת-ממדיים, מציאותיים (ריאליסטיים) עם יכולת צפייה בהם עם משקפי מציאות מדומה ובשילוב טכנולוגיית מציאות רבודה.

מעבר לשירותים מקוונים –  זמינות התוצרים ונתוני המדידה בענן, בזמן אמת, בסמוך למועד המדידה והייצור. היכולת לצפות בתוצרים  "מרחוק" באמצעות צפיין  (web viewer) יחד עם כלי תשאול, ניתוח ומדידה. הלקוח לא יצטרך לרכוש תוכנות ייעודיות, לנהל ולתחזק בסיס מידע המודד יספק למזמין פתרון כולל ו"מרחוק".

השינויים הטכנולוגיים הם רבים ומגוונים – לרוחב ולעומק, והם כבר מובילים לשינויים בשיטות העבודה, הייצור, העיבוד ומשפיעים על איכות תוצרי המדידה  בהתייחס לשלושה מאפיינים עיקריים:

  • HYPER TEMPORAL: יכולת יישום מהירה – "מעכשיו לעכשיו", בעלות ביצוע נמוכה ויכולת עיבוד והפקת תוצרים אוטומטיים. מדידה עתית בתדירות גבוהה לצורכי ניטור, איתור שינויים, פיקוח ובקרה.
  • HYPER RESOLUTION: תוצרי מדידה ראסטריים ווקטוריים איכותיים ברמת רזולוציה ופירוט גבוהים ביותר כולל אורתופוטו ברזולוציה של 1 ס"מ לפיקסל וענני נקודות תלת ממדיים.
  • HYPER SPECTRAL: שילוב בו זמנית של מספר סנסורים במערכות מדידה קרקעיות נייחות ורכובות ובמערכות אוויריות כולל על גבי רחפנים ובכלל זה מצלמות RGB, מצלמות תרמיות, מצלמות IR, סורקי לייזר אוויריים וקרקעיים.

המודד, כמנהל עסקי וכמנהל מקצועי, מוכרח להבין את סביבתו המשתנה ועליו לפעול ולחדש באופן קבוע, ללא הרף. מודד אשר ישכיל לאמץ את השינויים הטכנולוגיים ייפתחו בפניו שווקים חדשים, היקף פעילותו יגדל ויתרחב והוא אף ייהנה מצמיחה כלכלית. החדשנות הטכנולוגית תאפשר למודד ליצור מוצרים חדשים ולפתח שירותים חדשים תוך שיפור יעילות העבודה והגדלת הפריון. כיום, במקרים רבים, המודדים לכודים בצורת חשיבה שמרנית, או שקועים מדי בעבודה היומיומית ובשוטף הדורשים את מלוא תשומת לבם, עד כדי כך שהם אינם חושבים בצורה אסטרטגית על כוחות השינוי והחדשנות שמעצבים את עתידם המקצועי.

לנוכח השינויים הטכנולוגיים הרבים והמהירים, האתגרים העומדים בפני המחוקק והרגולטור הם חסרי תקדים. המערכת הקיימת של מדיניות ציבורית פעלה לאורך עשרות שנים "מלמעלה למטה" – למקבלי החלטות היה זמן ללמוד נושא מסוים ולפתח את המסגרת הרגולטורית המתאימה. אולם גישה זו כבר אינה אפשרית – השינוי יתחיל "מלמטה למעלה". לנוכח קצב השינויים המהיר על  הממשל להיות "זריז" –  הרגולטור מוכרח להתאים את עצמו בכל עת לסביבה חדשה ומשתנה במהירות, והוא יהיה חייב לשתף פעולה באופן הדוק עם חברות טכנולוגיה והמגזר הפרטי.

יחד עם ההזדמנויות – החדשנות חושפת אותנו לאתגרים ואף לבעיות. אין אנו יודעים לאן המהפכה הטכנולוגית תוביל אותנו ולכן עלינו להיערך ולפעול יחד – המגזר הפרטי, הממשלתי והאקדמיה.

 [:en]

Essay Ruler

מקצוע המדידה בעידן של התחדשות טכנולוגית – הזמן להתקדם, להצליח

סלאמה עואודה – מהנדס מיפוי וגיאו-אינפורמציה, מודד מוסמך, מנכ"ל חברת AXIS

 

ציבור המודדים ומהנדסי המיפוי והגיאו-אינפורמציה מעולם לא היו עדים להתפתחות טכנולוגית כמו זו שמתרחשת בשנים האחרונות. אנו נחשפים לחדשנות טכנולוגית מגוונת ורחבה המשנה את הדרך בה אנו עובדים והפותחת בפני המודדים הזדמנויות רבות ועשויה לקדם את מקצוע המדידה ואת מעמד המודד. חדשנות טכנולוגית שאנו מחויבים להיות חלק ממנה וערוכים לה – ללמוד, להטמיע וליישם מהר פתרונות וטכנולוגיות מדידה ומיפוי מתקדמים וחדשניים.

לצד האתגרים והאיומים, החדשנות הטכנולוגית מהווה כר פורה לפיתוח תחומי עשייה חדשים ורבים שהמודד יכול להשתלב בהם ולהובילם. אנו עדים לתחומי עשייה חדשים ועולמות תוכן חדשים ובהם:  ערים חכמות SMART CITIES ומערכות GIS עירוניות, מיפוי עירוני מפורט HD MAPPING, CONSTRUCTION TECH, MACHIN TECH, תנועה חכמה SMART MOBILITY ורכבים אוטונומיים, רחפנים, MOBILE MAPPING ועוד.

"ארגז הכלים" של המודד מתרחב ומשתכלל והוא כולל היום מגוון של סנסורים ותוכנות המאפשרים לו להפיק תוצרי מיפוי דיגיטליים, מדויקים, מפורטים, תלת-ממדיים, מציאותיים (ריאליסטיים) עם יכולת צפייה בהם עם משקפי מציאות מדומה ובשילוב טכנולוגיית מציאות רבודה. מעבר לשירותים מקוונים –  זמינות התוצרים ונתוני המדידה בענן, בזמן אמת, בסמוך למועד המדידה והייצור. היכולת לצפות בתוצרים  "מרחוק" באמצעות צפיין  (web viewer) יחד עם כלי תשאול, ניתוח ומדידה. הלקוח לא יצטרך לרכוש תוכנות ייעודיות, לנהל ולתחזק בסיס מידע המודד יספק למזמין פתרון כולל ו"מרחוק".

השינויים הטכנולוגיים הם רבים ומגוונים – לרוחב ולעומק, והם כבר מובילים לשינויים בשיטות העבודה, הייצור, העיבוד ומשפיעים על איכות תוצרי המדידה  בהתייחס לשלושה מאפיינים עיקריים:

  • HYPER TEMPORALיכולת יישום מהירה – "מעכשיו לעכשיו", בעלות ביצוע נמוכה ויכולת עיבוד והפקת תוצרים אוטומטיים. מדידה עתית בתדירות גבוהה לצורכי ניטור, איתור שינויים, פיקוח ובקרה.

 

  • HYPER RESOLUTIONתוצרי מדידה ראסטריים ווקטוריים איכותיים ברמת רזולוציה ופירוט גבוהים ביותר כולל אורתופוטו ברזולוציה של 1 ס"מ לפיקסל וענני נקודות תלת ממדיים.

 

  • HYPER SPECTRALשילוב בו זמנית של מספר סנסורים במערכות מדידה קרקעיות נייחות ורכובות ובמערכות אוויריות כולל על גבי רחפנים ובכלל זה מצלמות RGB, מצלמות תרמיות, מצלמות IR, סורקי לייזר אוויריים וקרקעיים.

 

 

המודד, כמנהל עסקי וכמנהל מקצועי, מוכרח להבין את סביבתו המשתנה ועליו לפעול ולחדש באופן קבוע, ללא הרף. מודד אשר ישכיל לאמץ את השינויים הטכנולוגיים ייפתחו בפניו שווקים חדשים, היקף פעילותו יגדל ויתרחב והוא אף ייהנה מצמיחה כלכלית. החדשנות הטכנולוגית תאפשר למודד ליצור מוצרים חדשים ולפתח שירותים חדשים תוך שיפור יעילות העבודה והגדלת הפריון. כיום, במקרים רבים, המודדים לכודים בצורת חשיבה שמרנית, או שקועים מדי בעבודה היומיומית ובשוטף הדורשים את מלוא תשומת לבם, עד כדי כך שהם אינם חושבים בצורה אסטרטגית על כוחות השינוי והחדשנות שמעצבים את עתידם המקצועי.

 

לנוכח השינויים הטכנולוגיים הרבים והמהירים, האתגרים העומדים בפני המחוקק והרגולטור הם חסרי תקדים. המערכת הקיימת של מדיניות ציבורית פעלה לאורך עשרות שנים "מלמעלה למטה" – למקבלי החלטות היה זמן ללמוד נושא מסוים ולפתח את המסגרת הרגולטורית המתאימה. אולם גישה זו כבר אינה אפשרית – השינוי יתחיל "מלמטה למעלה". לנוכח קצב השינויים המהיר על  הממשל להיות "זריז" –  הרגולטור מוכרח להתאים את עצמו בכל עת לסביבה חדשה ומשתנה במהירות, והוא יהיה חייב לשתף פעולה באופן הדוק עם חברות טכנולוגיה והמגזר הפרטי.

 

יחד עם ההזדמנויות – החדשנות חושפת אותנו לאתגרים ואף לאיומים. אין אנו יודעים לאן המהפכה הטכנולוגית תוביל אותנו ולכן עלינו להיערך ולפעול יחד – המגזר הפרטי, הממשלתי והאקדמיה.

  [:]