GEOSENSE טכנולוגיות ניטור מתקדמות

Geotechnical & Structural Monitoring חברת AXIS – פתרונות מדידה מתקדמים, הינה הנציגה הרשמית והבלעדית בישראל של חברת Geosense - חברה מובילה בתחום החיישנים וטכנולוגיות ניטור. לחברת Geosense מגוון רחב של חיישנים ופתרונות לניטור (Monitoring)  ובקרה בין היתר לתחום הבנייה, התשתיות, התעשייה, כולל ניטור מבנים, מנהרות, גשרים, קרקע ועוד. החיישנים והפתרונות לניטור ובקרה של חברת Geosense הם במגוון רחב של תחומים ויישומים ובהם: ניטור שקיעות מבנים לצורך בדיקת יציבותם. ניטור דפורמציות במנהרות ובפירים, איתור סימנים לחוסר יציבות, מדידת התכנסות (Convergence), ואיתור סדקים חריגים. מדידת היעתקות (Displacement) במנהרות באמצעות התקנת סוגים שונים של חיישנים גם בחלקו הפנימי של סלע המנהרה. ניטור וגילוי סדקים במבני...

המשך לקרוא