Pix4D

catalog

Pix4D היא חברת תוכנה שיוצרת כלים ליצירת מודלים תלת מימדיים מתמונות שצולמו ברחפנים. התוכנה שלהם משמשת אנשי מקצוע בתעשיות שונות, לרבות בנייה וחקלאות, לשיפור היעילות והדיוק של עבודתם. הם מציעים מגוון תכונות וכלים לעיבוד וניתוח נתונים, כולל יצירת מפות ומודלים דיגיטליים של גובה.

 

סינון מתקדם

Pix4Dcloud Advanced

Pix4Dcloud Advanced

Pix4Dcloud Advanced הוא פתרון תוכנה מבוסס ענן למיפוי רחפנים מקצועי ומידול תלת מימד שפותח על ידי Pix4D, חברת תוכנה המתמחה בפוטוגרמטריה. הוא נועד להיות כלי רב עוצמה ואינטואיטיבי ליצירת מודלים תלת מימדיים מדויקים ומפורטים מתמונות שצולמו ברחפן. Pix4Dcloud Advanced תוכנן במיוחד עבור משתמשים שצריכים לעבד ולנתח כמויות גדולות של נתונים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון תכונות וכלים מתקדמים המאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח את הנתונים שלהם במגוון דרכים. אחת התכונות המרכזיות של Pix4Dcloud Advanced היא היכולת שלה לעבד מערכי נתונים גדולים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון של כלים ואלגוריתמים המותאמים לטיפול בכמויות גדולות של נתונים, כולל עיבוד מקבילי, ריבוי השחלות והאצת GPU. בנוסף ליכולות העיבוד שלה, Pix4Dcloud Advanced כולל גם מגוון כלים ותכונות לניתוח והצגה של נתונים. אלה כוללים כלים ליצירת דגמי גובה דיגיטליים, יצירת קווי מתאר ומפות, ויצירת חתכים ופרופילים. הוא כולל גם כלים להוספת הערות ומדידות למודל התלת מימד, וליצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של תהליכים. בסך הכל, Pix4Dcloud Advanced הוא פתרון תוכנה רב עוצמה ומקיף להפקה וניתוח מודלים תלת מימדיים מתמונות שצולמו ברחפן. הוא מיועד לאנשי מקצוע במגוון תעשיות, כולל מדידות, בנייה וניטור סביבתי.

PIX4Dfields

Pix4Dfields

PIX4Dfields הוא פתרון תוכנה למיפוי רחפנים מקצועי ומידול תלת מימד שפותח על ידי Pix4D, חברת תוכנה המתמחה בפוטוגרמטריה. הוא תוכנן במיוחד עבור משתמשים בענף החקלאות, ונועד לסייע לחקלאים ואגרונומים לשפר את היעילות והדיוק של פעולות ניהול השטח שלהם. PIX4Dfields מאפשר למשתמשים ליצור מפות ברזולוציה גבוהה ומודלים תלת מימדיים של השדות שלהם באמצעות תמונות שצולמו ברחפן. התוכנה מעבדת את התמונות ליצירת ענן נקודות צפוף, שהוא ייצוג תלת מימדי של פני השטח. לאחר מכן הוא משתמש בענן הנקודות הזה כדי ליצור מודל גובה דיגיטלי (DEM) של השדה, שניתן להשתמש בו כדי ליצור מפות מפורטות ולהפיק תובנות חשובות לגבי השדה. PIX4Dfields כולל מגוון כלים ותכונות שנועדו להיות שימושיים עבור אנשי מקצוע בחקלאות. אלה כוללים כלים ליצירת מפות מפורטות של שדות, לרבות קווי מתאר ומפות גובה, וכן כלים להפקת מפות NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), אשר ניתן להשתמש בהן כדי להעריך את הבריאות והפרודוקטיביות של יבולים. הוא כולל גם כלים ליצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של תהליכים, כמו גם כלים להוספת הערות ומדידות למודל התלת מימד. בסך הכל, PIX4Dfields הוא פתרון תוכנה רב עוצמה ומקיף להפקה וניתוח מודלים תלת מימדיים של שדות חקלאיים באמצעות תמונות שצולמו במזל"ט. הוא נועד לעזור לחקלאים ולאגרונומים לשפר את היעילות והדיוק של פעולות ניהול השדה שלהם.

PIX4Dinspect

Pix4Dinspect

PIX4Dinspect הוא פתרון תוכנה למיפוי רחפנים מקצועי ומידול תלת מימד שפותח על ידי Pix4D, חברת תוכנה המתמחה בפוטוגרמטריה. הוא נועד להיות כלי רב עוצמה ואינטואיטיבי להפקת מודלים תלת מימדיים מדויקים ומפורטים מתמונות שצולמו ברחפנים, תוך התמקדות ביישומים בתעשיות הפיקוח והתחזוקה. PIX4Dinspect מיועד למשתמשים שצריכים ליצור במהירות מודלים תלת מימדיים של מבנים ותשתיות גדולים, כגון גשרים, מבנים וצינורות. הוא כולל מגוון של תכונות וכלים מתקדמים המאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח את הנתונים שלהם במהירות וביעילות, כולל עיבוד מקבילי, ריבוי השחלות והאצת GPU. בנוסף ליכולות העיבוד המהירות שלו, PIX4Dinspect כולל גם מגוון כלים ותכונות לניתוח והצגה של נתונים. אלה כוללים כלים ליצירת דגמי גובה דיגיטליים, יצירת קווי מתאר ומפות, ויצירת חתכים ופרופילים. הוא כולל גם כלים להוספת הערות ומדידות למודל התלת מימד, וליצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של תהליכים. בסך הכל, PIX4Dinspect הוא פתרון תוכנה רב עוצמה ומקיף להפקה וניתוח מודלים תלת מימדיים מתמונות שצולמו ברחפן לשימוש בתעשיות הפיקוח והתחזוקה. הוא נועד לסייע לאנשי מקצוע לשפר את היעילות והדיוק של עבודתם, ולהפחית את הצורך בבדיקות באתר יקרות וגוזלות זמן.

PIX4Dmapper

PIX4Dmapper הוא פתרון תוכנה למיפוי רחפנים מקצועי ומידול תלת מימד שפותח על ידי Pix4D, חברת תוכנה המתמחה בפוטוגרמטריה. הוא נועד להיות כלי רב עוצמה ואינטואיטיבי ליצירת מודלים תלת מימדיים מדויקים ומפורטים מתמונות שצולמו ברחפן. PIX4Dmapper מיועד למשתמשים שצריכים לעבד ולנתח כמויות גדולות של נתונים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון תכונות וכלים מתקדמים המאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח את הנתונים שלהם במגוון דרכים.

Pix4Dmapper

אחת מתכונות המפתח של PIX4Dmapper היא היכולת שלו לעבד מערכי נתונים גדולים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון של כלים ואלגוריתמים המותאמים לטיפול בכמויות גדולות של נתונים, כולל עיבוד מקבילי, ריבוי השחלות והאצת GPU. בנוסף ליכולות העיבוד שלו, PIX4Dmapper כולל גם מגוון כלים ותכונות לניתוח והצגה של נתונים. אלה כוללים כלים ליצירת דגמי גובה דיגיטליים, יצירת קווי מתאר ומפות, ויצירת חתכים ופרופילים. הוא כולל גם כלים להוספת הערות ומדידות למודל התלת מימד, וליצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של תהליכים. בסך הכל, PIX4Dmapper הוא פתרון תוכנה רב עוצמה ומקיף להפקה וניתוח של מודלים תלת מימדיים מתמונות שצולמו ברחפן. הוא מיועד לאנשי מקצוע במגוון תעשיות, כולל מדידות, בנייה וניטור סביבתי.

Pix4Dmatic

Pix4Dmatic

Pix4Dmatic הוא פתרון תוכנה למיפוי רחפנים מקצועי ומידול תלת מימד שפותח על ידי Pix4D, חברת תוכנה המתמחה בפוטוגרמטריה. הוא נועד להיות כלי רב עוצמה ואינטואיטיבי ליצירת מודלים תלת מימדיים מדויקים ומפורטים מתמונות שצולמו ברחפן. Pix4Dmatic תוכנן במיוחד עבור משתמשים שצריכים לעבד כמויות גדולות של נתונים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון תכונות וכלים מתקדמים המאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח את הנתונים שלהם במגוון דרכים. אחת מתכונות המפתח של Pix4Dmatic היא היכולת שלה לעבד מערכי נתונים גדולים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון של כלים ואלגוריתמים המותאמים לטיפול בכמויות גדולות של נתונים, כולל עיבוד מקבילי, ריבוי השחלות והאצת GPU. בנוסף ליכולות העיבוד שלה, Pix4Dmatic כולל גם מגוון כלים ותכונות לניתוח והצגה של נתונים. אלה כוללים כלים ליצירת דגמי גובה דיגיטליים, יצירת קווי מתאר ומפות, ויצירת חתכים ופרופילים. הוא כולל גם כלים להוספת הערות ומדידות למודל התלת מימד, וליצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של תהליכים. בסך הכל, Pix4Dmatic הוא פתרון תוכנה רב עוצמה ומקיף להפקה וניתוח של מודלים תלת מימדיים מתמונות שצולמו ברחפן. הוא מיועד לאנשי מקצוע במגוון תעשיות, כולל מדידות, בנייה וניטור סביבתי.

PIX4Dreact

Pix4Dreact

PIX4Dreact הוא פתרון תוכנה למיפוי רחפנים מקצועי ומידול תלת מימד שפותח על ידי Pix4D, חברת תוכנה המתמחה בפוטוגרמטריה. הוא נועד להיות כלי רב עוצמה ואינטואיטיבי להפקת מודלים תלת מימדיים מדויקים ומפורטים מתמונות שצולמו ברחפן, תוך התמקדות בעיבוד מהיר ויעיל. PIX4Dreact תוכנן במיוחד עבור משתמשים שצריכים ליצור במהירות מודלים תלת מימדיים של אזורים גדולים במצבי חירום או רגישים לזמן. הוא כולל מגוון של תכונות וכלים מתקדמים המאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח את הנתונים שלהם במהירות וביעילות, כולל עיבוד מקבילי, ריבוי השחלות והאצת GPU. בנוסף ליכולות העיבוד המהירות שלו, PIX4Dreact כולל גם מגוון כלים ותכונות לניתוח והצגה של נתונים. אלה כוללים כלים ליצירת דגמי גובה דיגיטליים, יצירת קווי מתאר ומפות, ויצירת חתכים ופרופילים. הוא כולל גם כלים להוספת הערות ומדידות למודל התלת מימד, וליצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של תהליכים. בסך הכל, PIX4Dreact הוא פתרון תוכנה רב עוצמה ומקיף להפקה וניתוח של מודלים תלת מימדיים מתמונות שצולמו ברחפנים במצבי חירום או מצבים רגישים לזמן. הוא מיועד לאנשי מקצוע במגוון תעשיות, כולל מדידות, בנייה ותגובת חירום.

Pix4Dsurvey

Pix4Dsurvey

Pix4Dsurvey הוא פתרון תוכנה למיפוי רחפנים מקצועי ומידול תלת מימד שפותח על ידי Pix4D, חברת תוכנה המתמחה בפוטוגרמטריה. הוא נועד להיות כלי רב עוצמה ואינטואיטיבי ליצירת מודלים תלת מימדיים מדויקים ומפורטים מתמונות שצולמו ברחפן. Pix4Dsurvey תוכנן במיוחד עבור משתמשים שצריכים לעבד ולנתח כמויות גדולות של נתונים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון תכונות וכלים מתקדמים המאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח את הנתונים שלהם במגוון דרכים. אחת התכונות המרכזיות של Pix4Dsurvey היא היכולת שלה לעבד מערכי נתונים גדולים במהירות וביעילות. הוא כולל מגוון של כלים ואלגוריתמים המותאמים לטיפול בכמויות גדולות של נתונים, כולל עיבוד מקבילי, ריבוי השחלות והאצת GPU. בנוסף ליכולות העיבוד שלה, Pix4Dsurvey כולל גם מגוון כלים ותכונות לניתוח והצגה של נתונים. אלה כוללים כלים ליצירת דגמי גובה דיגיטליים, יצירת קווי מתאר ומפות, ויצירת חתכים ופרופילים. הוא כולל גם כלים להוספת הערות ומדידות למודל התלת מימד, וליצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של תהליכים. בסך הכל, Pix4Dsurvey הוא פתרון תוכנה רב עוצמה ומקיף להפקה וניתוח מודלים תלת מימדיים מתמונות שצולמו ברחפן. הוא מיועד לאנשי מקצוע במגוון תעשיות, כולל מדידות, בנייה וניטור סביבתי.

VIDOC

viDoc RTK ROVER

מכשיר המתחבר לנייד והופך אותו לכלי מדידה לסריקה תלת מימדית, מיועד למדידות עם לייזר / פוטוגרמטריה / מוט מדידה. VIDOC מאפשר ליצור סריקות תלת מימדיות באיכות גבוהה ומדויקת מבחינה גיאו-מרחבית, וקלות לשיתוף בין הצוות. העבודה בשטח נעשית קלה יותר עם פחות זמן בשטח. העלות קטנה יותר ממכשירים אחרים הזמינים בשוק מוצרי המדידה. viDOC הוא מוצר הנותן פתרון מההתחלה ועד הסוף, ונותן רמת דיוק מוחלטת של ס"מ.  
  • Vidoc RTK ROVER משולב עם Pix4DCatch כדי לעבד את נתוני הסריקה. והעלאת התמונות לענן בקלות ובמהירות.
  • כל איש צוות בשטח יכול למדוד, להתחבר לאפליקצייה היעודית בטלפון, ולקחת מדידות על התוצרים, ליצור קווי עבודה  ועוד.
  • Vidoc מתחבר ליותר מ-600 ערוצים כולל כל הלווינים כמו: BEIDOU, GPS, GLONASS, Galileo, ועוד. ומייצר תוצאות תוך שניות.
  • קל לשימוש ומעוצב לשימוש אינטואיטיבי.
  • סורקי לייזר בשטח עלולים להיות יקרים וכבדים, שימוש ברחפנים עלול להיתקל בבירוקרטיה ארוכה ומסורבלת, במיוחד במציאות הישראלית הבטחונית. קל להתגבר על אתגרים בשטח עם VIDOC.
  • מיועד בעיקר לפרויקטים בעבודות שטח, בניין ובאזורי עבודות עפר.
 
סגור
Start typing to see posts you are looking for.
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
גלול כלפי מעלה