כללי

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה – 'משנים את כללי המשחק'

[:he]

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה:  'משנים את כללי המשחק'

להגשים את התכנון ולעצב את המרחב, הכל למען איכות חיים טובה יותר לכולם

 

תיקון 116 – הגברת האכיפה והחמרת הענישה

בשנת 1985, ציין בית המשפט העליון בהליך ע"פ 917/85, כי עבירות על חוק התכנון והבניה נהפכו זה מכבר למכת מדינה. כעבור כ- 30 שנה, בשנת 2016 היועץ המשפטי לממשלה פירסם דו"ח בו נטען כי העבירות הללו הן הנפוצות ביותר ושביצוען חוצה את כל שכבות האוכלוסייה ללא הבדל. במרוצת השנים פסקי דין רבים חזרו על כך שעבירות על חוק התכנון והבניה מוכרות מזה שנים רבות כמכת מדינה, ועל הכשלים הידועים באכיפת החוק.

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה שאושר ב- אפריל 2017 בכנסת, נועד להגביר את האכיפה בכל הנוגע לעבירות תכנון ובנייה. התיקון מאפשר להחמיר את הסנקציות באמצעות ענישה כלכלית והן באמצעות קנסות מנהליים, לא צורך בניהול הליך פלילי. תיקון 116 קובע את עבירות התכנון והבנייה שבהן יוטלו קנסות מינהליים, לרבות קביעת מדרג הקנס בהתאם לסוג העבירה. גובה הקנסות מגיע עד כדי 300,000 שקלים לבניה ושימוש בלתי חוקיים במקרקעין רגישים (כגון: שמורות טבע, חוף ים, שטחים ציבוריים), ועד 150,000 שקלים במקרקעין אחרים. כאשר מדובר בתאגיד נקבע כפל קנס, וכאשר מדובר בשימוש למגורים נקבע מחצית הקנס. יצוין, שהאכיפה באמצעות קנסות מינהליים נועדה לסייע בשיפור וייעול האכיפה, תוך יצירת הרתעה כלכלית מפני ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה ולהוות תמריץ להפסקת העבירה והשבת המצב לקדמותו.

יש בתיקון 116 כלים והסדרים רבים שיאפשרו שיפור משמעותי של האכיפה והזדמנות לשינוי המציאות המורכבת. התיקון עשוי להביא עמו עידן חדש בתחום אכיפת דיני התכנון והבניה בישראל. במסגרת תיקון 116, נעשה ניסיון לענות על הבעיות השונות שעלו בעבודת מערכות האכיפה במהלך העבודה השוטפת, והכל מתוך מטרה להבטיח את תכליות אכיפת החוק – תכליות התכנון בצד תכלית השמירה על שלטון החוק.

 

תיקון 116 – ביצוע סקר מקיף לאיתור עבירות וחריגות בניה

  • תיקון 116 קובע כי החל מ- 1/11/17 על כל ועדות התכנון והבנייה בארץ לבצע תוך כ- 18 חודשים סקר עדכני ומקיף על כל הנכסים הנמצאים בתחום שיפוטן לאיתור עבירות תכנון ובנייה ולהגישו עד לתאריך 1/5/19. הסקר יעודכן מדי 5 שנים. סקר מקיף שיכלול כל בית, כל מבנה וכל מתקן ובדיקה האם קיימות בו חריגות בניה ע"פ ההיתרים שנמצאים ברשות הועדות תכנון.
  • תיקון 116 קובע כי רשויות האכיפה לרבות הועדות המקומיות נדרשות להעביר מדי 3 חודשים דיווח ליחידה הארצית לאכיפת חוקי התכנון והבניה על פעולות האכיפה שנקטו ובכלל זה על עבודה אסורה ועל שימוש אסור שאותרו בתחום הנתון לפיקוחם. אם היחידה הארצית מגיעה למסקנה שהועדה לא מתפקדת בעניין זה, היא רשאית להיכנס בנעליה.
  • מעתה נושאי משרה ומנהלים בתאגידים, אגודות חקלאיות, כלכליות וקהילתיות, עלולים להיות מורשעים פלילית לכל חריגת בניה בשטחם, אם לא ביצעו פעילות "אקטיבית" לאיתור ומניעת העבירה.

איתור חריגות ועבירות בניה על בסיס תצלומי אויר

הדרך היעילה ביותר לביצוע סקר עבירות וחריגות בניה ברמה של רשות מקומית ומועצה אזורית הינו באמצעות תצלומי אוויר (תצ"א) ואורתופוטו. על ידי ביצוע השוואה באמצעות מפענחי תצ"א מקצועיים, בין תצ"א/אורתופוטו עדכני לתצ"א/אורתופוטו ששימש בסקר הקודם, ניתן לאתר שינויים. שינויים אלה יבדקו ביחס להיתרי הבנייה הקיימים (בחלק מהרשויות היתר הבניה יהיו זמינים כעותק סרוק).

בנוסף, על בסיס בדיקה של תצלומי אוויר מתקופות שונות ניתן יהיה לקבוע בקירוב את המועד בו בוצעה העבירה. במקרים רבים יש למועד ביצוע העבירה השלכות בכל הנוגע לטענת התיישנות.

איתור חריגות ועבירות בנייה ייעשה גם בשילוב שכבות מידע (שכבות GIS) של הרשות המקומית/המועצה האזורית ובהן: שכבת גושים וחלקות, שכבת ייעודי קרקע, שכבת היתרי בניה ועוד.

יש לציין שבמרכז למיפוי ישראל (להלן – מפ"י), פועל הארכיון הלאומי לתצלומי אויר, הכולל כמיליון! תצלומי אויר של ישראל. תצלומי האויר שבארכיון הלאומי זמינים לציבור הרחב ולציבור המודדים. על בסיס תצלומי אויר היסטוריים אלה ניתן יהיה לבצע סקרי שטח ולאתר פלישות, חריגות בניה וכן את מועד ביצוע העבירה. במפ"י זמינים גם אורתופוטו ארציים החל משנת 1997 (ברוב השנים ברזולוציה נמוכה של 1 מ' או 0.5 מ' לפיקסל).

ניתן לייעל ולשפר את הליך איתור חריגות בניה בהתבסס גם על תצלומי אויר אלכסוניים ועל צילום אווירי מרחפנים.

מודד – האם אתה ערוך להשתלב באיתור חריגות ועבירות בניה ?

  • תיקון 116 לחוק המקרקעין עשוי להוות תחום פעילות גדול לחברות ולמשרדי מדידה ומיפוי.

  • צפוי כי בתקופה הקרובה יפעלו הרשויות המקומיות באופן יזום לאיתור מוגבר של בניה ושימושים הנעשים בניגוד לדין. מספר רשויות ומועצות אזוריות פרסמו כבר מכרזים לביצוע סקר איתור חריגות בניה.

 

לחברת AXIS – פתרונות מדידה מתקדמים:

  • מגוון של טכנולוגיות מדידה מתקדמות לביצוע סקרים עירוניים וסקרי נכסים.
  • פתרונות לאיתור חריגות ועבירות בניה בהתאם לדרישות תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה ובכלל זה מערכת צילום ומיפוי רכובה מדגם TRIMBLE MX7 HD Mobile Mapping, תוכנה ECOGNITION לאיתור אוטומטי של שינויים מתצלומי אוויר ואורתופוטו, מגוון רחפני צילום של חברת DJI ועוד.

[:en] [:]

שירותים נוספים