כללי

[:he]שימוש ברחפנים – לאן הלכה הפרטיות בעידן של צילום מן האוויר?[:]

צילום אווירי

[:he]

שימוש ברחפנים: לאן הלכה הפרטיות בעידן של צילום וניטור מקיף מהאוויר

מאת משה בנחמו, מהנדס מיפוי וגיאו-אינפורמציה 

כלי הטיס הבלתי מאויש כאמצעי לניטור מקיף וחודרני

כלי טיס זעירים, בלתי מאויישים הנשלטים מרחוק (כטב"מים) זמינים מזה מספר שנים לשימוש רחב במגוון תחומים ולמגוון מטרות ציבוריות, מסחריות ופרטיות. השימוש בכלים אלה (להלן – רחפנים) הופך נפוץ יותר ויותר ביחס ישר לירידה במחירם וקלות רכישתם. בכל רחפן מוטמעת מערכת שליטה מרחוק המאפשרת קליטה ושידור של אותות דיגיטליים. ניתן להתקין על רחפנים חיישנים נוספים הקולטים סוגים שונים של אינפורמציה, אוגרים אותם ומשדרים אותה. הנפוץ בחיישנים המותקנים ברחפנים הוא מצלמת RGB לצילום וידאו ולצילום Frames. כיום נעשה שימוש בחיישנים נוספים, כגון: מצלמה תרמית, מצלמת אינפרה-אדום IR, סורקי לייזר, חיישנים קוליים, GPS ועוד. רחפן מסוגל לנטר שטחים גדולים ולצלם מתחמים פרטיים, כגון: חצרות מגודרות וכן לצלם תאי שטח שאינם חשופים למצלמות קרקעיות ולמצלמות רחוב. הרחפן בשל גודלו ומשקלו ניתנים לרמת תמרון גבוהה ובזכות גובה הטיסה הנמוך מאפשרים לקבל תצלומי אוויר איכותיים ברזולוציה גבוהה ביותר (1 ס"מ לפיקסל). תכונות אלה של הרחפן ושל ההתקנים שעליו הופכות את הרחפן לאמצעי אשר עלול לפגוע בפרטיות. יש להדגיש, בשל גודלו הזעיר של הרחפן והגובה בו הוא טס, הציבור לא יכול לדעת היכן ומתי הוא מתועד. גם כאשר מבחינים ברחפן אין לדעת מה תחום הכיסוי שלו ואלו טכנולוגיות מותקנות עליו, לאיזה מטרה ובידי מי. בנסיבות אלה ככל שתגדל תפוצת הרחפנים, תלך ותרווח בציבור התחושה כי פוטנציאלית הכול נתונים למעקב בכל מקום ובכל שעה.

 

השימוש ברחפנים לצורך מדידה ומיפוי

בשנים האחרונות, יותר ויותר חברות מדידה ומיפוי בוחרות לעשות שימוש ברחפני צילום למדידה ומיפוי, ביצוע השלמות מדידה, ניתוח השטח, איתור חריגות בניה (תיקון 116 לחוק התכנון והבניה), ביצוע סקרים ועוד. שימוש ברחפנים מאפשר למודדים להיכנס לתחום המדידות הפוטוגרמטריות ומקנה להם עצמאות בהשגת תצלומי אוויר, בזמינות מיידית ובעלויות נמוכות. בזכות מגוון של תוכנות, המודד מייצר מגוון של תוצרים וקטוריים ורסטריים בהתבסס על התצלומים ובהם: אורתופוטו, מודלי גבהים ספרתיים ומודלים תלת ממדיים. רחפני הצילום, בשילוב של סנסנורים נוספים, מאפשרים למודדים להרחיב את שירותיהם ותחומי עשייתם ולהיכנס לתחומים נוספים ובהם: חישה מרחוק, ניטור פיקוח ובקרה מהאוויר, פענוח תצלומי אויר ועוד.

בנוסף לשימוש ברחפני צילום למיפוי, מתרחב השימוש במערכות צילום אוויריות המשלבות צילום אנכי וצילום אלכסוני ומתרחב השימוש בסורקי לייזר קרקעיים ובמערכות MOBILE MAPPING המשלבות מספר מצלמות וסורקי לייזר. בחברות מדידה רבות קיים היום מאגר מידע ממוחשב, של מאות טרה, הכולל תצלומים אוויריים, תצלומים קרקעיים, ענני נקודות (points cloud), קבצי ותוצרי מיפוי.

צילום אווירי

 

הנחיות בנושא היבטי פרטיות בשימוש ברחפנים

הרשות להגנת הפרטיות פועלת להתאמת יישום דיני הגנת המידע לעידן בו אנו מצויים של ניטור מקיף וחודרני מן האוויר. בסוף 2018, הרשות פרסמה טיוטת הנחיות בנושא היבטי פרטיות בשימוש ברחפנים. במטרה להגן על פרטיות הציבור, הרשות קובעת את הדרישות הבאות בעת שימוש ברחפני צילום:

 1. שימוש מושכל ברחפן בהתחשב בצרכים ובחלופות לביצוע
 • כתנאי לשימוש ברחפן צילום במקרים בהם תיתכן פגיעה בפרטיות, נדרש אינטרס לגיטימי משמעותי וכבד משקל, אשר התועלת מקידומו תהיה גדולה מספיק כדי לעלות על הסיכון בפגיעה בפרטיות. בנוסף, יש לבדוק האם הרחפן מהווה אמצעי מתאים להשגת המטרה המבוקשת ? האם אפשר להשיג את המטרה באמצעי אחר שפגיעתו בפרטיות פחותה ?
 • בטרם מתקבלת החלטה על שימוש ברחפן יש לערוך תסקיר השפעה על פרטיות ולבחון את הדרך לצמצם את הפגיעה בפרטיות למינימום.
 1. שימוש מידתי ברחפני צילום
 • את הרחפן יש להפעיל באופן מידתי אשר יצמצם למינימום ההכרחי את היקף המידע האישי הנאסף. יש להימנע מהקלטה ושמירה של מידע אם אין צורך בכך. יש להימנע מאיסוף מידע עודף שאיננו נדרש למטרת ההפעלה. יש להפעיל את המצלמה רק מעל שטח העבודה. בנוסף, יש להתאים את רזולוציית הצילום כך שלא ניתן יהיה לזהות בני אדם אם הזיהוי לא דרוש למטרת ההפעלה.
 • ככל שניתן יש לצמצם צילום מעל מתחמי מגורים ואזורים מיושבים וכן מעל מתחמים רגישים בשל סוג האוכלוסייה השוהה בהם , כגון: מוסדות לחינוך קטינים, מתקנים רפואיים
 • על חברה שמפעילה רחפנים לקבוע נהלים ברורים להפעלתם ולקיים לעובדים הדרכות להגברת המודעות לנושא הפרטיות.
 1. עיצוב לצימצום הפגיעה בפרטיות
 • מייצרניות הרחפנים יידרש להתאים את המערכות והתוכנות לצימצום הפגיעה בפרטיות, ובכלל זה: טשטוש אוטומטי – של פנים ולוחות רישוי של רכבים, הפחתת רזולוציית הצילום באופן אוטומטי מעל לאזורי מגורים, קביעת גובה טיסה מינימלי שרק מעליו תופעל המצלמה, הגבלת הפעלת המצלמה רק לשטחים מוגדרים לביצוע העבודה.
 • על מפעיל רחפן לוודא כי הטכנולוגיה שהוא רוכש מאפשרת מענה הולם לדינים החלים עליו כמי שינהל או יעבד את מאגר הצילומים.
 • דרישות אלה יש לשלב כתנאים מהותיים בהתקשרויות לרכישת רחפנים ו/או לאספקת שירותים בהתבסס על רחפני צילום, במיוחד במכרזים של רשויות ציבוריות המחויבות בהגנה נרחבת יותר על הזכות לפרטיות.
 1. שקיפות ויידוע הציבור בעת שימוש ברחפן
 • חובת יידוע הציבור והשקיפות בעת שימוש במצלמות מעקב ואבטחה חלה גם כשמדובר במצלמות מוטסות מרחפנים.  טיוטת ההנחיה כוללת מספר דוגמאות ועקרונות לדרכים באמצעותן ניתן לקיים זאת, לדוגמה: פרסום באינטרנט של האזורים הגיאוגרפיים המכוסים או שיצולמו במצלמות רחפן. מלבד תחום הכיסוי, רצוי לכלול בהודעה גם את מטרת איסוף המידע, סוג החיישנים המורכבים על הרחפן ורזולוציית הצילום.
 1. אבטחת מידע אישי
 • במאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) חדשות והן מפרטות את אופן יישומה של חובת אבטחת המידע המוטלת בחוק הגנת הפרטיות על כל גורם המנהל או מעבד מאגר של מידע אישי. חובת אבטחת המידע על פי תקנות אלה, חלה גם על כל תהליך איסוף והעיבוד של מידע אישי באמצעות רחפן ובאמצעי איסוף אחרים בהם עושה המודד שימוש. בחברות מדידה רבות קיים היום מאגר מידע ממוחשב, של מאות טרה, הכולל תצלומים אוויריים, תצלומים קרקעיים, ענני נקודות (points cloud), קבצי ותוצרי מיפוי. על החברות לפעול לאבטחת מאגרי מידע אלה.

________________________________________________________________________________________________

חברת Axis מציעה ציוד מדידה איכותי, מחפשים מכשיר מדידה שמתאים לצורכי מודד שטח? אצלנו תמצאו מגוון מכשירי מדידה למודדים וקבלנים, מערכות מידע גיאוגרפיות, כלים למיפוי, מכשירי ניווט, מיפוי אווירי, פוטוגרמטריה, פתרון לתצלומי אוויר,בתימטריה ופתרונות נוספים. וגם בין השאר: מכשירי GPS וקלטות, מערכות GIS, סורקי לייזר, רחפנים ותוכנות לעיבוד ענן נקודות, דיסטומטים (מד קואורדינטות), מיפוי בעזרת מציאות רבודה, כלים למיפוי ימי, מיפוי נע, מערכות שליטה על כלים, ניטור, פתרונות מיקום מתקדמים, רשת VRS, מאזנות אופטיות ולייזר ועוד.[:en] [:]

שירותים נוספים