[:he]מידע על רשת VRS[:en]VRS Net Information[:]

[:he]

AXIS  רשת תחנות קבועות:
תשתית ארצית, אמינה ואיכותית למדידות GNSS מדויקות

רשת תחנות הקבע הפרטית היחידה המאושרת בכיסוי ארצי על ידי המרכז למיפוי ישראל,
הרשת היחידה שתומכת בכל מערכות לווייני המיקום

חברת AXIS הייתה החלוצה בישראל (החל משנת 2012) בהקמת רשת תחנות קבע  פרטית (תחנות GNSS למדידה מבוססת לווייני מיקום).  רשת זו מהווה היום תשתית חדשנית, איכותית ומדויקת, בפריסה ארצית, עליה מתבססים בכל יום מאות מודדים לביצוע מדידות מדויקות בכל מקום בארץ ואליה מנויים מעל ל- 1,200 משתמשים.

רשת תחנות הקבע של AXIS הינה הרשת היחידה שתומכת בכל מערכות לווייני המיקום ובהן: GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO  ובכך היא מאפשרת ביצוע מדידה מרחבית מדויקת עם מספר גדול יותר של לוויינים וזמינות גבוהה יותר של לוויינים בכל מקום בארץ.

הרשת גם מספקת אות L5 של GPS

רשת תחנות הקבע של AXIS הינה הרשת הפרטית היחידה שאושרה בכיסוי ארצי על ידי המרכז למיפוי ישראל. הרשת אשר כוללת 22 תחנות קבועות, בפריסה ארצית אופטימלית נבדקה על ידי המרכז למיפוי ישראל בהתאם לתקנות המדידות:

  • כל התחנות הקבועות ברשת אושרו על ידי המרכז למיפוי ישראל
  • הרשת, כמערך של תחנות, נבדקה ואושרה על ידי מפ"י באופן מלא ובכיסוי ארצי.

רשת תחנות הקבע של AXIS תומכת בכל המכשירים – בכל מקלטי ה- GNSS מכל הדגמים ושל כל החברות.

 

להלן אישור הרשת על ידי מפ"י (אישור הרשת עד ל: 6/2022)

על פי אישור המרכז למיפוי ישראל, הדיוק האופקי של הרשת הוא 15 מ"מ והדיוק האנכי האליפסואידלי הוא 20 מ"מ.

על פי אישור המרכז למיפוי ישראל, שיטות המדידה המותרות בהתבסס על הרשת, הן: Network RTK, PP ו- VRS.

באתר Govmap.gov.il , המרכז למיפוי ישראל, מציג את תחום הכיסוי המאושר של רשתות תחנות הקבע שאושרו ע"י מפ"י  (בלשונית :מיפוי, מתחמים וגבולות ). בתמונה הבאה מוצג הכיסוי המאושר של רשת התחנות הקבועות של חברת AXIS. כאמור, הרשת של החברה היא הרשת הפרטית היחידה שאושרה בכיסוי ארצי.

רשת התחנות הקבועות של חברת AXIS היא הרשת היחידה בישראל המתבססת על מערכת RTX העולמית של Trimble. טכנולוגיית ה- RTX הינה טכנולוגיה חדשה וייחודית שפותחה על ידי חברת TRIMBLE והמאפשרת עיבוד בו זמני של עד 500 תחנות רשת בשרת יחיד ולספק בזמן אמת תיקוני מיקום לכל הלוויינים.

כל המקלטים והאנטנות בכל התחנות הקבועות ברשת, הם גיאודטיים ומתוצרת חברת TRIMBLE ובהם receiver מדגם Trimble Net R9 ואנטנה מדגם Zephyr Geo 2 שהם האיכותיים ביותר והחדשניים ביותר והמיועדים לרשת תחנות קבועות. הרשת מתבססת על תוכנת ניהול הרשת מסוג TRIMBLE PIVOTE ועל אלגוריתמים מתקדמים של TRIMBLE בין היתר לתיקון אוטומטי של היונוספרה והטופוספירה. המנויים לרשת נהנים מגישה לאתר הרשת – AXIS  REFERENCE  DATA  SHOP ומהיכולת להוריד נתוני מדידה מתחנה/ות קבועות לטובת עיבוד יחד עם מדידה סטטית. לרשת חוות שרתים מאובטחת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ושרתי גיבוי.

ההשקעה האדירה של חברת AXIS ברשת התחנות הקבועות, יחד עם תחזוקה ותמיכה שוטפת במהלך כל השנה, מאפשרים למאות מודדים ולמעלה מ- 1,200 מנויים לרשת לבצע מדידה מדויקת, מדידה מהירה ולקבל פתרון יציב בכל מקום וזאת גם בתאי שטח בנויים, בקרבת מבנים וכדומה.

ההשקעה הרבה של חברת AXIS ברשת הינה גם בהפעלה והתחזוקה השוטפים של הרשת על ידי צוות עובדים מקצועי ומנוסה הכולל מהנדסי מיפוי וגיאו-אינפורמציה, מודדים מוסמכים, אנשי פיתוח וצוות טכני.

חברת AXIS, הן בזכות רשת התחנות הקבועות והן בזכות מכשור מדידה מתקדם, הצליחה להכניס את השימוש בטכנולוגיית ה- RTK למאות משרדי מדידה בישראל ולמאות משתמשים נוספים.

אנו בחברת AXIS נמשיך להשקיע ולפתח את רשת התחנות הקבועות כך שרשת זו תמשיך להיות התשתית הארצית, האמינה, האיכותית והמובילה בישראל לביצוע מדידות GNSS מדויקות.

רשת VRS Israel זוהי רשת תיקונים המתקדמת בישראל וכוללת גם DGPS Network / DGPS Networks[:en]

AXIS  רשת תחנות קבועות

תשתית ארצית, אמינה ואיכותית למדידות GNSS מדויקות

רשת תחנות הקבע הפרטית היחידה המאושרת בכיסוי ארצי על ידי

המרכז למיפוי ישראל

הרשת היחידה שתומכת בכל מערכות לווייני המיקום

חברת AXIS כבר בשנת 2012 הייתה החלוצה בישראל בהקמת רשת תחנות קבע  פרטית (תחנות GNSS למדידה מבוססת לווייני מיקום). אנו גאים על כך שרשת זו מהווה היום תשתית מודרנית, איכותית ומדויקת, בפריסה ארצית, עליה מתבססים בכל יום מאות מודדים לביצוע מדידות מדויקות בכל מקום בארץ ואליה מנויים מעל ל- 1,200 משתמשים.

אנו גאים על כך שרשת תחנות הקבע של AXIS הינה הרשת היחידה שתומכת בכל מערכות לווייני המיקום ובהן: GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO  ובכך היא מאפשרת ביצוע מדידה מרחבית מדויקת עם מספר גדול יותר של לוויינים וזמינות גבוהה יותר של לוויינים בכל מקום בארץ.

אנו גאים על כך שרשת תחנות הקבע של AXIS הינה הרשת הפרטית היחידה שאושרה בכיסוי ארצי על ידי המרכז למיפוי ישראל. הרשת אשר כוללת 22 תחנות קבועות, בפריסה ארצית אופטימלית נבדקה על ידי המרכז למיפוי ישראל בהתאם לתקנות המדידות:

  • כל התחנות הקבועות ברשת אושרו על ידי המרכז למיפוי ישראל
  • הרשת, כמערך של תחנות, נבדקה ואושרה על ידי מפ"י באופן מלא ובכיסוי ארצי.

אנו גאים על כך שרשת תחנות הקבע של AXIS תומכת בכל המכשירים – בכל מקלטי ה- GNSS מכל הדגמים ושל כל החברות.

 

להלן אישור הרשת על ידי מפ"י (אישור הרשת עד ל: 6/2022)

על פי אישור המרכז למיפוי ישראל, הדיוק האופקי של הרשת הוא 15 מ"מ והדיוק האנכי האליפסואידלי הוא 20 מ"מ.

על פי אישור המרכז למיפוי ישראל, שיטות המדידה המותרות בהתבסס על הרשת, הן: Network RTK, PP ו- VRS.

באתר Govmap.gov.il , המרכז למיפוי ישראל, מציג את תחום הכיסוי המאושר של רשתות תחנות הקבע שאושרו ע"י מפ"י  (בלשונית :מיפוי, מתחמים וגבולות ). בתמונה הבאה מוצג הכיסוי המאושר של רשת התחנות הקבועות של חברת AXIS. כאמור, הרשת של חברת AXIS היא הרשת הפרטית היחידה שאושרה בכיסוי ארצי.

רשת התחנות הקבועות של חברת AXIS היא הרשת היחידה בישראל המתבססת על מערכת RTX העולמית של Trimble. טכנולוגיית ה- RTX הינה טכנולוגיה חדשה וייחודית שפותחה על ידי חברת TRIMBLE והמאפשרת עיבוד בו זמני של עד 500 תחנות רשת בשרת יחיד ולספק בזמן אמת תיקוני מיקום לכל הלוויינים.

כל המקלטים והאנטנות בכל התחנות הקבועות ברשת, הם גיאודטיים ומתוצרת חברת TRIMBLE ובהם receiver מדגם Trimble Net R9 ואנטנה מדגם Zephyr Geo 2 שהם האיכותיים ביותר והחדשניים ביותר והמיועדים לרשת תחנות קבועות. הרשת מתבססת על תוכנת ניהול הרשת מסוג TRIMBLE PIVOTE ועל אלגוריתמים מתקדמים של TRIMBLE בין היתר לתיקון אוטומטי של היונוספרה והטופוספירה. המנויים לרשת נהנים מגישה לאתר הרשת – AXIS  REFERENCE  DATA  SHOP ומהיכולת להוריד נתוני מדידה מתחנה/ות קבועות לטובת עיבוד יחד עם מדידה סטטית. לרשת חוות שרתים מאובטחת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ושרתי גיבוי.

ההשקעה האדירה של חברת AXIS ברשת התחנות הקבועות, יחד עם תחזוקה ותמיכה שוטפת במהלך כל השנה, מאפשרים למאות מודדים ולמעלה מ- 1,200 מנויים לרשת לבצע מדידה מדויקת, מדידה מהירה ולקבל פתרון יציב בכל מקום וזאת גם בתאי שטח בנויים, בקרבת מבנים וכדומה.

ההשקעה הרבה של חברת AXIS ברשת הינה גם בהפעלה והתחזוקה השוטפים של הרשת על ידי צוות עובדים מקצועי ומנוסה הכולל מהנדסי מיפוי וגיאו-אינפורמציה, מודדים מוסמכים, אנשי פיתוח וצוות טכני.

חברת AXIS, הן בזכות רשת התחנות הקבועות והן בזכות מכשור מדידה מתקדם, הצליחה להכניס את השימוש בטכנולוגיית ה- RTK למאות משרדי מדידה בישראל ולמאות משתמשים נוספים.

אנו בחברת AXIS נמשיך להשקיע ולפתח את רשת התחנות הקבועות כך שרשת זו תמשיך להיות התשתית הארצית, האמינה, האיכותית והמובילה בישראל לביצוע מדידות GNSS מדויקות.

 [:]

סגור
Start typing to see posts you are looking for.
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
סרגל צד גלול כלפי מעלה