Spectra Precision DR400 DigiRod


שילוב של מקלט לייזר עם צג דיגיטלי. קריאות ללא מוט.

כלי תכליתי, מהפכני שמבטל את הצורך במוטות מדידה או לאטות בעת בדיקת גבהים בלייזר מסתובב. שילוב של מקלט לייזר עם צג דיגיטלי, מד מרחק לייזר, חיישן הטיה מובנה מספק את המידע הנדרש לקחת קריאות ללא מוט, קריאות מדויקות, אפילו בזוויות הטיה של עד 30 מעלות.

 

המשתמש מציב במקום הנדרש למדידה את מד מרחק הלייזר ה DR400, מתאים את גובה הגלאי לגובה קרן הלייזר המסתובב , ואת המרחק מהקרקע לקרן מסתובבת נמדד ומוצג מיד.

 

משמש כמכשיר למדידת גובה ישיר וגם גובה מילוי / חפירה.

יחידות מידה לבחירתם בלחיצת כפתור במטרים, רגל עשרוני או באינצ'ים חלקי. ניתן לקחת מדידות גובה של עד 6 מטר וחיישן ההטיה מבטיח דיוק באופן אוטומטי על ידי תיקון למרחק אנכי בפועל. 

 

בהתבסס על HL700 Laserometer הפופולרי, DR400 פונקציות DigiRod כמקלט לייזר ויעבדו עם כל קרן לייזר אדום סיבוב.

 

כמד מרחק לייזר עצמאי, DigiRod נועד לתת פתרון למדידת מרחק, מדידת גבהים במקומות שקשה להגיע אליהם והכל על ידי פועל אחד בלבד.

 

 

 

בודק שיפוע ללא מוט

לייזר מודד מרחק

גלאי לייזר בעל קריאה דיגיטלית

כל הפונקציות במכשיר אחד

אין צורך בחישובים וקל לשימוש

משפר דיוק על ידי שימוש במפצה זווית סטייה פנימי

מגביר בטיחות

משאיר את העובדים מחוץ לתעלות חפורות

מבטל את הצורך במוטות שיפוע

הולך איתך לכל מקום עבודה