דיסקית לבורג סימון


דיסקית פלסטיק לבורג סימון 

עוזר לאתר את הבורג מרחוק ומבליט תחנות ונקודות בקרה בשטח