פלס נצמד


פלס נצמד למוט מדידה או ללאטה

גוף הפלס אלומניום

דיוק הפלס 40 דקות

משקל 0.22 ק"ג בלבד