לאטה רגילה


לאטה רגילה לשימוש עם מאזנת אופטית או מאזנת לייזר

בנויה מאלומניום

על הלאטה מותקן פלס בועה