לאטה הפוכה


לשימוש עם מכשירי מאזנת לייזר

לאטה הפוכה בשילוב מתקן למחזיק גלאי לייזר מאפשרת חישוב ישיר וקל מאוד של ערכי מילוי וחפירה בשטח ללא כל צורך בדף או מחשבון הקריאה המתקבלת על הלאטה היא בעצם ערך המילוי או החפירה בכל נקודה שנמדדת