מתאם בורג לפירוק מהיר


מתאימים למכשירי GPS ופריזמות.

מתאם מראש בורג אל תושבת בעלת יכולת פירוק והרכבה מהירה וממיר בכיוון הפוך 

מתאימים למכשירי GPS ופריזמות