מתאם טריברך


מתאם טריברך מיוחד למדידת נקודות בקרה ופוליגונים בדיוק גבוה

פלס מסתובב 360 מעלות לאכיפת פילוס בכל זווית סיבוב אפשרית

דיוק מירכוז מעל נקודה ידועה 0.5 מ"מ עד 1.5 מ"מ כתלות בגובה הטריברך

משקל 0.77 ק"ג