מתקן לכיול פלס


מתקן ניוחד לכיול פלס של טריברך ומכשירים רבים

דיוק פלס 2 דקות 

משאל 0.6 ק"ג