מתאמים


ע"י שימוש במתאמים ניתן להתאים כמעט כל סוג של מטרהמכשיר למוטות

מאתמים אלה בנויים לשימוש גם עבור מוט מסוג החלפה מהירה

 

 

 

These poles are designed to be compatible with all targets, prisms, and GPS antennas.
Use the correct SECO 2090 adapter to achieve a target height of 150 mm.
This pole system is simple to use; to determine correct adapter, subtract 150 mm from your target height to find correct adapter length.
               
Number Target Target Height Length
2090-10 Leica GPH1 86 mm 64 mm
2090-11 Zeiss 360º Prism 100 mm 50 mm
2090-12 SECO 6400 Series 115 mm 35 mm
2090-13 Trimble RMT 135 mm 15 mm
2090-14 Adjustable 5/8 x 11 50 mm to 135 mm N/A
2090-15 GPS Antenna 0 mm 150 mm
2090-17 Leica Adjustable 86 mm to 125 mm N/A
2090-19 SECO Mini Prisms 70 mm 80 mm
2090-21 Topcon 360º Prism 77 mm 73 mm
2090-22 Sokkia Polycarbonate 79 mm 71 mm
5079-066 Laser Detector Adapter 150 mm 150 mm