מוטות פריזמה נעילה בורג


מוטות אלומניות בעלי קושר שרידות גבוה במיוחד

נעילה בורג לאמינות מוחלטת 

קיים בדגם נפתח לגובה 2.60  או   3.6   או   4.65  מ'